Az összerovott a mesteralakok egyik kiegészítő jegye. Lényegében olyan színezési módszer, amikor a mesteralakot egy sorban váltakozva egy színnel és egy fémmel színezzük, miközben az így létrejövő darabok száma lényegtelen. Ez a színezési módszer leggyakrabban a pólyáknál, cölöpöknél, kereszteknél stb., valamint a címerkereteknél fordul elő. Egyes országokban, mint pl. az angol heraldikában az öszerovott vagy darabolt keret a törvénytelen származás jelölésének egyik módszere.

Ezüsttel és vörössel összerovott harántpólya

Névváltozatok:
összerótt (Ghyczy Pál Turul 1904/1. 6.), darabolt

fr: componé, en: gobony, goboné, gobonated, compony
Rövidítések

Az összerovás hasonlít a pajzstagolásra és valószínűleg egy onnan is eredő címerművészeti ábrázolásmód, de itt nem egy mezőt, hanem egy mesteralakot színezünk, s nem tagolunk. Az öszerovott mesteralak lehet díszített is, de annak nincs semmilyen hatása a pajzs szerkezeti elemeire.

Az összerovás leggyakrabban egyenes vonalakkal történik és ilyenkor a mesteralak fajtájától és irányától függően az a pólyánál, a harántpólyánál, a balharántpólyánál függőleges irányú vonalakkal történik, azaz tulajdonképpen a pólya stb. hasításáról van szó; a cölöp esetében a tagolás vízszintes vonalakkal megy végbe, azaz a cölöp vágásáról beszélhetünk. Az összerovás másik leggyakoribb módja a szarufához hasonló csúcsos vonalakkal történik. Ilyenkor tulajdonképpen a pólya, cölöp stb. szarufázásáról van szó. Az ettől eltőrő összerovási módok nagyon ritkák.

Az összerovás (pl. a címerkeretben) két sorban is történhet. Ilyenkor ellenrovásról vagy ellendarabolásról [en: counter compony, compony counter compony, counter-compony, counter-componé, counter-gobony] van szó. A darabolt keret [en: bordure compony] az angol heraldikában 16 darabból [en: pieces, gobbits] áll forgószerűen [en: gyronwise] és az illegitim származás jelölésére használták, ha a természetes fiú követte apaját annak hagyatékaiban. A magyar heraldikában sakkozottnak nevezik Lodoméria ikerpólyáit, noha ezek helyesen inkább ellendaraboltak vagy ellenrovottak, mert a mintázat két sorban szerepel. Három és több sor esetén már nem rovásról vagy darabolásról, hanem sakkozásról van szó.

Lásd még

szerkesztés

vágott, darab