Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Adulich család címerével foglalkozik.


Ch→

Adulich. 8. T. 6. Adulich Ferenc s feleségétől Angyelich Antóniától szül. leányai Julianna, Erzsébet és Terézia. Ferenc királytól 1799. I. 25. c. n. l. nyertek – K. k. LX. 225.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs