Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Baranyi családok címerével foglalkozik.


váradi és micskei Baranyi

szerkesztés
 
 
Ch→
 
Ch→MCK:

Baranyi de Várad et Micske. 72. T. 9. és 73. T. 1. B. László 1642-ben nyert ármálist, ennek unokaöcscse: Mihály, pedig „Váradi” előnévvel 1691. I. 9. – Az 1642. évben nyert címer: oroszlán jobbjában buzogánynyal s baljában liliommal; ezen címerrel él Baranyi Adolf birtokos 1852. évben. Bihra vm. lt. S. I. 174–9. – A hasitott paizsos címert 1691. évben kapták. – Kempelen M. N. Cs. 383. l. 1627. VII. 1. B. Mihály által kapott ármálist is emlit. – Turul 1902. évf. 166. l. – M. N. Zs. II. 24.

Siebmacher:

Baranyi v. Várad u. Micske.

Wappen: In B. auf gr. Boden ein links unterhalb v. einer fühfblättrigen r. Rose begleiteter, doppelschw. g. Löwe in d. erhobenen Rechten einen Streitkolben, in d. vorgestreckten Linken eine w. Lilie haltend. – Kleinod: Die Schildfigur wachsend. – Decken: bg.–rs.

Kommt auch wie folgt vor: In gespaltenen Schilde vorne eine v. einer Lilie überhöhte Rose, hinten ein Löwe mit Streitkolben. – Kleinod: Der Löwe wachsend. – Decken: bg.–rs.

Aus d. Biharer Ctte stammendes Geschlecht, auch in Siebenbürgenauftretend.

(Gemaltes Wappen. – N. J. I. 184–185).

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen[3]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs