Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Alacskai család címerével foglalkozik.


Ch→

Alacskai. – A. Gáspárnak 1716. évben használt c. p. Borsod vm. lt. 1716. évi 26. – Címer: kerek paizsban növekvő oroszlán karddal. – Sisakdisz: a paizsalak derékből.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs