Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Baich (olv. Bajics) család címerével foglalkozik.


varadiai Baich szerkesztés

 
 
Ch→

Reiszig:

Baich (varadiai báró).

B. János neje Gligori Roxa, gyermekei Tódor, Demeter, Lukács, Pál, Miklós és Katalin, 1791. évi július hó 25-én nyertek címeres nemeslevelet II. Lipót királytól. A nemességszerző, ki Mitroviczán volt birtokos, főleg az 1788-89. évi török háborúk alatt szerzett érdemeiért nyert nemességet. Sabácz ostromakor sót szállított a hadsereg részére, Belgrád elfoglalásakor pedig a saját hajóit is átengedte hadi célokra. A család zimonyi ágából származott Tivadar, varadiai birtokos, aki 1832-ben vette meg Varadiát a kincstártól. 1857 máj. 7-én osztrák nemességet nyert Varadiai előnévvel. Ennek fia Milos (szül. 1827 †1897) 1882-ben osztrák, 1891 december 10-én pedig magyar bárói méltóságot nyert, elhalt testvérének Athanáznak (†1876.) fiaival, Milánnal és Ivánnal együtt 1895. évi november 17-én az örökös főrendiházi tagsági jogot nyerték. Tagjai közül Iván (szül. 1863. †1911 december 14-én), kinek neje gróf Thoroczkay Eszter, jelenleg Bocsáron birtokos.

Címer (nemesi, melyet a mitroviczai ág nyert adományul): a sarkokban és azok között összesen nyolc hatágú veres csillaggal megrakott ezüst rámás kék pajzsban, zöld alapon arany griff. Sisakdísz: nyílt fekete szárny között melléig kinövő arany griff-fej. Takarók: kékarany veres-ezüst. (A varadiai ág bárói címere:) arannyal és kékkel hasított pajzsban, zöld hármas halom középsőjén, barna fészkében ülő s három fiát vérével tápláló pelikán. Bárói korona. Sisakdísz: arany csőrében veres keresztet tartó fehér sas. Takarók: kékarany. Pajzstartók két arany griff. Jelmondat: „Honeste et diuturne.”[1]

MCK:

Baich de Varadia nemes és báró. 45 T. 7. B. János s felesége Gligori Roxától szül. gykei: Tódor, Demeter, Lukács, Pál, Miklós és Katalin 1791. VII. 25. B. Tódor. 1857. V. 7. B. Miklós orsz. képviselő, valamint unokaöccsei Baich Milán és Iván 1891. XII. 10. nyertek magyar bárói méltóságot. - Kk. LV. 704. - Lendvay Temes vm. N. Cs. 34. - Kempelen I. 218. - Siebm. W. 19. t. - A bárói címer: aranynyal és kékkel hasított paizsban zöld hármas halom középsőjén fészekben három fiát vérével tápláló pelikán. - Sisakdisz : arany csőrében vörös keresztet tartó fehér sas. - Takarók: arany-kék. - Paizstartók: 2 arany griff; jelmondat: "Honeste et diuturne".[2]

  • Irodalom:

TORONTÁL VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr. történetíró, a közp. szerk. biz. tagja. In: Borovszki: Torontál vármegye[3]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[4][5]

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs