Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Jakos család címerével foglalkozik.


Jakos 1625

szerkesztés
 
 
Ch→
 
A címer Nyulásziné alapján, amely az 1641-es Baranyay címernek tűnik.Nyulásziné:

Jakos Péter
1625. október 30., Sopron
II. Ferdinánd
nemesség és címer
általa: felesége Katalin, fia János, atyafia Baranyay Péter, nőrokona Orsolya
R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-253. [1]

II. Ferdinánd magyar király, Sopron, 1625. 10. 30. címer, magyar nemesség Jakos Péter (Petrus Iakoss), valamint a felesége, Katalin, továbbá a fia, Jakos János, az unokatestvérei, Baranyay Péter és Baranyay Orsolya részére. Kihirdetése: Győr vm., Győr, 1626. 2. 14. és ugyanott: 1721. 6. 20.

Címerleírás: Scutum [videl]icet militare erectum variegati coloris, a cuius superiori dextro angulo ad sinistrum inferiorem rubra lamina oblique prominere, in illaque [ternae conchae] marinae [locatae esse; in binis vero scuti] lateribus supra scopulos singulae argenteae cru[ces] eminere conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, argenteam crucem tertiam, concham aliam, hoc est quartam sibi inhaerentem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae la[ciniis et lemniscis, hinc caer]uleis et candidis, illinc v[ero simili]ter candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus. - Van címerfestmény - - kopott, erősen hiányos, az ezüst megfeketedett - A kiegészítések Áldásy alapján. A záradékok igen kopottak, alig olvashatók. Az adatok Áldásytól.
Narratio formuláris

  • Irodalom:

Kiadás Áldásy III. No. 363.

Nyulásziné No. 556

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2] (Másféle címerrel.)Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs