Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Áldássy család címerével foglalkozik.


szanádi Áldássy

szerkesztés
 
Ch→

Borovszky:

Kroppel Ignácz bajai kereskedő és unokája János családnevüknek Á-ra való változtatása mellett, 1797 június 23-án magyar nemességet, 1800 december 1-én pedig Szanádi előnevet nyertek. A nemességszerző Á. J. 1780-ban vásárolta meg a kincstártól Szanádot. A család a XIX. század első felében Aranyhegy pusztát is bírta. Ignácz a Ludovika-Akadémia számára 1825-ben és 1836-ban tett adományokkal örökítette meg nevét. Címer: négyelt pajzs. 1. és 4. kékben hullámokon ringó háromárbocos hajó, három-három veres csíkos dagadó vitorlával. 2. és 3. arannyal és veressel vágott mezőben váltakozva vágott oroszlán. Sisakdísz: nyílt fekete szárny között kinövő arany-griff, jobbjában ezüst keresztet tartva. Takarók: kékezüst-veresarany.[1]

Kempelen:

Áldássy (szanádi). Előbbeni neve Krappel volt. Czímeres nemeslevelet 1797. jun. 23. Krappel Ignácz, bajai kereskedő és unokája János kaptak nevüknek Áldássy-ra való átváltoztatásával. (LR. LIX/341.) Kihirdette 1798. jan. 15. Bácsmegye. A „ szanádi” előnév adományozásában 1800. decz. 1. részesült. (u. o. LX/284.) – Czímer: négyelt paizs; az 1. és 4. kék mezőben hullámzó vizen vitorlás hajó, három-három árbóczczal s ezeken lobogóval; a 2. és 3. aranynyal és vörössel vágott mezőben ellentétes szinekben vágott oroszlán karddal; sisakdísz: két fekete sasszárny között növekvő griff kardot tart; takarók: kék-ezüst, vörös-arany. – Vö. NI. I/17.; Siebm. 8.; Dudás 58.[2]

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[3][4]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[5]

TORONTÁL VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr. történetíró, a közp. szerk. biz. tagja. In: Borovszky: Torontál vármegye.[6]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs