Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Adda család címerével foglalkozik.


Ch→

Adda. Mária Terézia királyasszony 1753. VII. 2. Adda János-Lászlónak c. n. l. ad. – Kk. XLIII. 126. – Címer: Kétrészre osztott paizs; jobb piros részben három arany rózsa, bal kék részben zöld téren páncélos vitéz piros vállszalaggal, jobbjában kardot tart, balját csipőjén tartja. – Sisakdisz: két fekete sasszárny között a paizsbeli vitéz derékből. – Takarók: ezüst–kék, arany–piros. – Kempelen M. N. Cs. I. 29. l.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs