Címerhatározó/Agorasztó címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Agorasztó család címerével foglalkozik.


vásárhelyi Agorasztó

szerkesztés
 
Ch→

Agorasztó de Vásárhely. 9. T. 9. I. Ferenc József Agorasztó Miklósnak 1887. X. 27. c. n. l. ad. – O. L.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs