Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bajoni család címerével foglalkozik.


Ch→
A dévai (régi) református templomban található Dobó Domokosné (Dobó Domokos erdélyi alvajda, Dobó István testvéröccse felesége), született Bajoni Kata sírköve, aki az 1554-ben dühöngő pestisjárvány áldozata lett, csecsemőkorú gyerekével együtt.


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs