Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ágotha család címerével foglalkozik.


székelyudvarhelyi Ágotha

szerkesztés
 
Ch→

Ágotha de Székelyudvarhely. 10. T. 6. Rákóczy György fejedelem 1662. I. 30. Agotha Jánosnak s nejének Szász Katalinnak c. n. l. ad. – Kihird: Udvarhelyszéken 1662. IV. 4. és Temesvárm. 1836. év 1673. sz. a. – Eredeti n. l. Gáspár Balázs főgimnáziumi tanárnál Sz.-Udvarhelyt.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs