Címerhatározó/Ábrahámffy címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ábrahámffy családok címerével foglalkozik.


Ábrahámffy 1601

szerkesztés

MCK:

Ábrahámffy. Ábrahámfy János és Gáspárnak 1601. évben használt pecsétje után. – A pecsét egyik tulajdonosa „Ábrámfi” alakban irta nevét. Zemplén vm. lt. Wiczm gyüjt.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

Ábrahámffy 1699

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Ábrahámffy. 3. T. 1. Ábrahámffy Zsigmondnak 1699. évben használt pecsétje után; egyezik az Ábrámffy János 1668. évi pecsétjével. – Nyitra vm. lt. Proc. Jur. C. fasc. II. No. 62. 1728. A; Proc. jur. H. f. II. No. 51.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[3][4]

  • Külső hivatkozások:

[5]


Ábrahámffy 1760

szerkesztés
 
Ch→ Ch→

MCK:

Ábrahámffy. 2. T. 9. Mária Terézia királyasszony Ábrahámffy Józsefnek c. n. l. ad. – 1760. II. 11. Kk. XLIV. 255. Ábrahámffy József pecsétje 1782-ből Komárom vm. lt. nemesi perek XIII. 22. és 1781. évből Nyitra vm. lt. Proc. jur. D. Fasc. XIII. No. 312.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[6][7]


  • Külső hivatkozások:

[8]


Ábránfy címer

szerkesztés

Ábránfy címer→

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs