Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Andocs címerével foglalkozik.


Ch→

Heraldikai leírás: Álló csücsköstalpú pajzs kék mezejében ötágú leveles koronán jobbra fordult, szárnyát magasba emelő, jobb lábával arany kettős keresztet tartó fehér színű madár áll fél lábon, a kereszt jobb oldalán hármas gabonaszál lebeg, fölöttük boltívesen három hatágú arany csillag.

Magyarázat: Ezek a szimbólumok szerepeltek már Andocs első általunk ismert pecsétjén is a XVIII. század közepe táján, annyi különbséggel, hogy ott a madár a korona közepén állt. Leszámítva az 1780-as évek végén használt pecsétet, melyen koronás oroszlán szerepeli a koronán, mindvégig a madár volt látható a település pecsétjein. A kettős kereszt arra utal, hogy a település már a XVI. század végétől egészen a XX. század első feléig a Veszprémi Püspökség birtoka volt. A hármas gabonaszál a mezőgazdasági művelést, míg a madár valószínűleg a vízi világot jelképezi.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs