Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Aich család címerével foglalkozik.


enyedi Aich

szerkesztés
 
Ch→

Aich de Enyed. 11. T. 3. I. Ferenc József király 1909. III. 4. Aich Ferencnek c. n. l. ad. – Kempelen „Magyar Nemes családok” 8. l.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs