Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Babonics család címerével foglalkozik.


Babonics és Blagay címer, rekonstrukció Bojničić alapján, 1899.
Babonics István címere Ch→
  • Irodalom:

Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg, 1899. taf. 5.

Hrvoje Kekez: Plemićki rod Babonića do kraja 14. stoljeća. Zágráb, 2011. [1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs