Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Árvay családok címerével foglalkozik.


Szunyogh másképpen Árvay

szerkesztés
 
 
Ch→

Nyulásziné:

Szunyogh másképpen Árvay Mátyás 1641. március 15., Regensburg III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Kecskeméty Dorottya, gyermekei Imre, Judit

R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-363. [1]

III. Ferdinánd magyar király, Regensburg, 1641. 3. 15., magyar nemesség, címer, Szunyogh alias Árvay Mátyás (Matthias Szuniogh alias Aruay), a felesége, Kecskeméty Dorottya és gyermekeik, Imre, Judit részére. Kihirdetése: Sáros vm., Eperjes 1642. 2. 26.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum illius viridi spatiosa petra occupante, in cuius superficie seu planitie turris nova, ab inferiori quidem structurae parte seu fundamine praecincturis flavi coloris muralibus ornate circumdato ac quinque fenestris clausis constans exstructa esse, in supremitatis vero ambitu itidem flavo, tria candida lilia foliis virentibus, iustoque inter se intervallo distincta, procrevisse visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam in dextram scuti partem declivem, regio diademate, alia tria candida lilia, inferioribus per omnia conformia, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubris et albis, illinc autem caeruleis et flavis, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, illudque ambiendo decenter exornantibus.

  • Irodalom:

Áldásy I. No. CCLXXXVII.

Nyulásziné No. 754

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. [2]Árvay 1664

szerkesztés
 
Török, Turcsek és Árvay címer 1664, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból Ch→

Turcsek János, árvai uradalmi jobbágy a maga, valamint a testvére, György és unokaöccse, István részére I. Lipót királytól kapott armálist Bécsben, 1664. január 12-én.


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

iszkázi Árvay

szerkesztés
 
Ch→

Szluha:

1690. július 20-án Árvay János az Erdődy grófok uradalmi igazgatója címeres nemeslevelet szerzett I. Lipót magyar királytól. A család Veszprém- és Zala vármegyében virágzott. Árvay Lajos (1852–1924) 1906. szeptember 10-e és 1917. február 12-e között Zala vármegye alispánja.

A család címere (1690): Kékben jobbra ágaskodó, kettős-farkú arany oroszlán jobbjában kardot, baljával üstökénél török főt tart. Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny pár között könyöklő kar kardot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

  • Irodalom:

Szluha Márton (2012). Vas vármegye nemes családjai. II. kötet. Heraldika kiadó. 57.o.

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs