Címerhatározó/Balmazújváros címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Balmazújváros címerével foglalkozik.


Ch→
Balmazújváros - 1989 városavatás

nemzetijelkepek.hu:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
(Hajdú-Bihar megye)

Címere álló, csücskös talpú, vágott pajzs; a pajzstalp zöld; a kék pajzsfőben balra néző és bal lábával legyezőszerűen három búzakalászt tartó aranytúzok áll; a sisak: jobbra fordult csőrsisak (a pajzs mögé és nem a pajzsra helyezve), a sisakdísz: leveles koronából kinövő három arany búzakalász; takaró: balra vörös-ezüst, jobbra kék-arany.

A címer ősi címerábráját egy elkallódott (ma már csak idős Varga Antal közléséből ismert) középkori pecsétnyomóból vette. A túzok (a nagy európai síkságok és puszták soha nem domesztikált, s a balmazújvárosi Kisszeg kivételével napjainkra Magyarországon szinte teljesen kipusztult madara) a táj különleges faunáját jelzi, és a szabadságot jelképezi. A búzakalász - archaikus elnevezéssel az "élet" szimbóluma, mely egyúttal utal a település lakóinak a múltban és a jelenben is legfontosabb tevékenységére: a mezőgazdaságra, az "élet" megtermelésére, az életért (a létért) folyó küzdelemre.

  • Irodalom:

Magyar állami jelképek[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs