Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bája családok címerével foglalkozik.


karánsebesi Bája

szerkesztés
 
 
Ch→

MCK:

B. Mátyás 1649. IV. 25. Rákóczy Györgytől nyert c. n. l. - Címer: kék pajzsban zöld téren, fehér lovon ülő páncélos vitéz, baljával a ló kantárját fogja, jobbjában lándzsát tart, melyre török fej van tűzve. - Takarók: arany-kék, ezüst-piros. Kk. XXIV. 106.

Kempelen:

Bája (karánsebesi).
Nemességét 1649-ből l. Gyfv. LR. XXIV/106. – Czímer: kék paizsban zöld halmon lovon ülő pánczélos vitéz törökfejes kardot tart; takarók: kék-arany. A nemesség adományozásában B. Mátyás és Péter részesültek. (Siebm. erd. 116.)[1]

Siebmacher, Erdély:

Wappen: In B. über gr. Boden auf einem Rosse scheinbar sprengend ein geharn. mann, in d. erhobenen Rechten einen mit einem Türkenschädel besteckten Speer haltend. – Kleinod: Nicht verliehen. – Decken: bg.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy, d. d. Gyulafehérvár, 25 Apl 1649 für Mathias bája u. Peter Pajzsgyártó aus Karánsebes.

(Gyfv. L. R. XXIV).[2]

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913. 27.[3][4]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[5]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [Erdély] Edelleute. (Niederer Adel).[6]

  • Külső hivatkozások:

borbátvizi Bája

szerkesztés
 
 
Borbátvizi-Bája Mária, Bánffy Györgyné halotti címere, 1871
 
Ch→

Kempelen:

Bája (borbátvizi, alias Szabó).
Hunyadmegyei család. Czímerpecsétje a gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárában. – Czímer: (hitelesitve 20392/1891. B. M. sz. alatt.): vörös paizsban ötágu koronából kinövő kék ruhás, szőrme kucsmás vitéz jobbjában kardot tart; sisakdisz: a vitéz; takarók: vörös-arany, vörös-ezüst.[7]

Nagy Iván:

Bája család. (Borbátvizi.)
Hunyad megyei család*. [* F-Magyarország Minerva 1831-ki foly. 696. lap] Belőle volt István Hunyad megye táblabirája, és fölkelő nemeseinek kapitánya, ki a rajzolásban is jártas levén, Vajda-Hunyad várát e század elején Kazinczynak nagy tetszésére hiven rajzolá le*. Tán végső ivadéka Mária, báró Noptsa Lászlónak jelenleg második hitvese.

MCK:

Bája de Borbátviz. 46. T. 1. Már a XVI. században szereplő nemes család Hunyad megyében. – Címer hitelesitve 20,392/1891. B. M. sz. alatt. – Kempelen I. 220. – Bája Józsefnek 1783. évben használt c. p. Gróf Teleki lt. Gr. Földvári oszt. 1783.

Siebmacher, Erdély:

Bája I., v. Borbátviz.
Wappen: In R aus g. Blätterkrone wachsend ein b. gekl. Mann mit Kucsma sammt # Feder, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, die Linke in d. Hütte gestütz haltend.

Adelgeschlecht aus d. Hunyader Ctte, nach Kövári, – erloschen. (Votiv Tafel mit Wappen in d. evangelischen Kirche zu Válaszút, im Dobokaer Ctte).[8]

  • Irodalom:

Nagy Iván I. kötet, és Pótlék-kötet 40. skk.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [9]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913. 27.[10][11]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [Erdély] Edelleute. (Niederer Adel). [12]

  • Külső hivatkozások:

[13]


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs