Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Arany családok címerével foglalkozik.


nagyfalusi Arany

szerkesztés
 
 
Az Arany család címere 1634-ből (Arany János összes munkái. II., Szerk.: Ráth Mór, Budapest, 1897.)
 
Ch→
 
Az Arany család armálisa, 1634
 


MNL OL:

HU MNL OL R 64 1.1., 1_0325 [1]

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1634. 5. 10., erdélyi nemesség és címer, nagyfalusi Arany János és nagyfalusi Arany Ferenc részére.

Címerleírás: Scutum vide[lice]t militare coelestini colo[ri]s, in cuius campo sive area [corona a]urea ex qua brachium quoddam [huma]num humerotenus resectum, pugionem evag[inatum san]guine tinctum servare visitur. [Supra s]cutum ga[lea] militaris clausa est posita, [qua]m contegit diadema regium gemmis et unio[nibus de]center orn[atum]. Ex cono vero galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum [hinc inde] deflue[ntes] utrasque oras sive mar[gi]nes ipsius scut[i] pulcherrime amb[iunt et exornant]. - Van címerfestmény - - erősen kopott, hiányos - A címerleírást utólag festették be az eredetileg üresen hagyott helyre. A leírás nem említi a (címerábrával megegyező) sisakdíszt, illetve a festményen csőrsisak helyett pántos sisak látható. A kék részek nincsenek kifestve.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:
 
A Nyulásziné által közölt címer. Ch→

Nyulásziné:

Nagyfalusi Arany János, Ferenc 1634. május 10., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. [2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs