Címerhatározó/Bálványosvárallyai címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bálványosvárallyai család címerével foglalkozik.


Ch→
MNL OL:

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, Déva, 1649. 6. 26., erdélyi nemesség, címer Bálványosvárallyai György (Georgius Balvaniosvarallyai) részére. Kihirdetése: 1. Erdélyi országgyűlés, Gyulafehérvár, 1650. 3. 23; 2. Belső-Szolnok vm., Dés, 1650. 4. 28.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area galea quaedam deaurata, pennisque gruinis more militum ornata et pugione transfixa conspicitur. Super scutum itidem galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis et unionibus eleganter ornatum. - Van címerfestmény - - ép - A címerleírás és a címerkép eltér: a pajzs mezeje zöld a leírt kék helyett. A leírás nem tér ki a pajzstakarókra.

Narratio : Intercessionem (...) strenui Georgii Balvanyosvarallyai, filii scilicet natu maioris, reverendi quondam Michaelis Balvanyosvarallyai, verbi Divini ministri orthodoxi factam, tum vero benigne intuiti, quod idem ab aliquot iam annis ad latus fidelis nostri, generosi Ladislai Cseffei de Thoteőr, comitis supremi comitatus Szolnok inferioris et per regnum Transilvaniae magistri prothonotarii nostri, famulatus officio fungens.[1]

  • Irodalom:

Áldásy III. No. 826. -

Nyulásziné No. 839 -

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs