Címerhatározó/Várallyay címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Várallyay, Várallyai családok címerével foglalkozik.

Várallyai

szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


huszti Várallyay

szerkesztés
 
 

 

Várallyay István 1599. október 8., Gyulafehérvár Báthori András nemesség és címer általa: felesége Kont Katalin

P 792 Várallyay cs. Lad. RRR No. 112

magyar és erdélyi nemesség, címer, házmentesség

Adományozó - Báthori András - erdélyi fejedelem
Adományos - huszti Várallyay István - decurio - Stephanus Varalliay Huztiensis
Adományos által - Konth Katalin -- felesége
Ellenjegyző - Bernárdffy János - titkár
Telekszomszéd - Bartha István - puskás gyalogos katona
Telekszomszéd - Harasztay Albert
Egyéb személy - Soklyói Szabó Balázs - huszti várkapitány, Máramaros vm. ispánja
Egyéb személy - Pogány György - Máramaros vm. alispánja
Eredeti kiállításának helye - Gyulafehérvár
Eredeti kelte - 1599.10.08.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo dextra hominis manus cum suo brachio malleum ligneum sursum porrectum tenere ac membrum equinum inferiori scuti parte positum quodammodo ferire conspicitur, ut scilicet non solum muneris ipsius Stephani Varralliay decurionatus, in quo strenuum se semper praestitit, sed artis etiam suae in castrandis et evirandis sine ullo periculo equis, certissimam extaret argumentum. Supra scutum galea militaris clausa est posita, ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - ép - A címer egyben beszélő és gúnycímer is.

Narratio : … servitiis … quae ipse primum quidem serenissimo Sigismundo principi etc. Domino fratri et praedecessori nostro carissimo et huic regno … exhibuit et impendit … non solum muneris ipsius Stephani Varralliay decurionatus, in quo strenuum se semper praestitit, sed artis etiam suae in castrandis et evirandis sine ullo periculo equis

Megjegyzés : A házmentesség az adományosnak Huszton (Máramaros vm., ma Huszt, UA) lévő telkére vonatkozik. A narratio két részletben, a szokott helyén, és a címerleírás részeként is szerepel.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


Várallyai 1662

szerkesztés

   

Várallyai János 1662. február 15., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Garbóczy Katalin, fia György, valamint Hegedűs Ferenc, annak fia Miklós és Gombkötő Pál

R 64

magyar nemesség, címer
Adományozó - I. Lipót - magyar király - - -
Adományos - Várallyai János - - - Warallyay, Varallyay -
Adományos által - Garbóczy Katalin - - - - felesége
Adományos által - Várallyai György - - - - fia
Adományos által - Hegedűs Ferenc - - - - ismeretlen
Adományos által - Hegedűs Miklós - - - - Hegedűs Ferenc fia
Adományos által - Gombkötő Pál - - - - ismeretlen
Ellenjegyző - Szelepcsényi György - kancellár, kalocsai érsek - - -
Eredeti kiállításának helye - Bécs
Eredeti kelte - 1662.02.15.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, versus cuius fundum explicata purpurea rosa locata esse, eamque circumcirca per extremitates iusto spatio conspicui quinque volatiles papiliones subrodere visuntur, in superiori porro scuti spatio obliqua flava seu curva lamina vel potius regula, gyro ipsum medium summitatis scuti attingens, pariformiter ternos papiliones aequali ab invicem intervallo repraesentans conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, ex eoque ternarum virentium ac rubescentium rosarum ramusculos composite eminentes, ac unicuique earum dictos papiliones inhaerentes et innixos proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, utrinque flavis et caeruleis in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus. - Van címerfestmény - - ép, az ezüst megfeketedett - A magyar címer jobb mezeje vörös mezőben négy ezüst pólyát mutat.

Címerszőnyeg: arany keret, rózsaszín háttér, koszorú, kísérőcímerek: Kaiserwappen, Magyarország, Csehország
Pajzs: - reneszánsz pajzs - kék - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: rózsa
Címerkép: pillangó
Mesteralak: szarufa
Sisak: pántos sisak - korona
Sisakdísz elem: rózsa
Sisakdísz elem: pillangó
Sisaktakaró: kék-arany

Kihirdetési záradék : Borsod vm., Szendrő, 1663.02.28. [3]

  • Irodalom:

Áldásy IV. No. 101. -

Nyulásziné No. 981 -

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések

Lásd még: