Címerhatározó/Balassagyarmat címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Balassagyarmat címerével foglalkozik.


Ch→
Balassagyarmat címere e szocializmus idején, 1969-1996
Balassagyarmat zászlója
Nagy István János: Mikszáth Kálmán 1847-1910
nemzetijeklepek.hu:

BALASSAGYARMAT VÁROS
(Nógrád megye)

Az álló, csücskös talpú pajzs kék mezejében zöld talajon álló, háromormos talpazaton álló ezüstbástya (a bástya tíz téglasorból áll), a talajt hullámos ezüstpólya osztja két részre.

A pajzs felett jobbra fordult, nyitott sisak (heraldikai) koronával.

A koronán álló, fejét jobbra fordító, kiterjesztett szárnyú ezüstsas.

Jelmondat: a pajzs alatt elhelyezett aranyszalagon "CIVITAS FORTISSIMA BALASSAGYARMAT" antikva betűkkel.

  • Irodalom:

Magyar állami jelképek[1]

  • Külső hivatkozások:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmat_c%C3%ADmere

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs