Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Aracs család címerével foglalkozik.


zilahi Aracs szerkesztés

 
Ch→
 


Nyulásziné:

Zilahi Aracs György és András (1699) június 1., Bécs I. Lipót nemesség és címer

F 21 Armales A nr. 2

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 21-A - No. 2. [1]

I. Lipót magyar király, Bécs, 1702. 6. 1., magyar nemesség, címer, zilahi Aracs György (Georgius Aracs de Zila) és zilahi Aracs András (Andreas Aracs de Zila) részére. Csonka a dátumsor, a 46. uralkodási évben (1657. 4. 2-től, és koronázva már 1655. 6. 27-én). Produkció: F 139_I_8._Közép-Szolnok_no.99., F 139_I_8._Közép-Szolnok_no.351. Megjegyzés: jobb szélen széldísz; az íráskép és a kiállítás nem bécsi munkára vall, Apafi kancelláriájának címeresleveleire hasonlít; a hártyát mintha széthasogatták volna.

Címerleírás: Scutum videlicet celestini coloris. in cujus campo homo integer viridis indutus vestibus, stans, sinistra vexillum, dextra vero manu gladium incurvum evaginatum, et in superiorem scuti regionem protensum stringere conspicitur, supra scutum galea est clausa militans posita, bono tenie sive lemnisci variorum colorum hincinde defluentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant, prout hec omnia in capite sive principio presencium litararum nostrarum docta manu et arte pictoris clarius expressa et depicta esse cernuntur

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. [2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs