Heraldikai lexikon/Cölöp

A cölöp olyan függőleges mesteralak, mely a pajzs cölöphelyén helyezkedik el és a pajzs szélességének 1/3-át, más definíció szerint 2/7-ét foglalja el. Több cölöp esetén ezek az arányok módosulnak. A páros számú osztóvonal által létrejövő mezők közül a két szélsőnek egyforma színűnek kell lennie, különben nem (egy szokványos) mesteralak, hanem hasított pajzs jön létre. Háromszor, ötször stb. hasított pajzsról van szó akkor is, ha csak két borítás fordul elő, de az osztóvonalak száma páratlan.

Három cölöp Németújvári Kakas János pecsétjén
Ikercölöp Szigethalom címerében

Névváltozatok:
czölöp (Tagányi 1880. 6.), tzövek, oszlop (Nyiri 1831. 318.), (két fehér) galand (Arany János: Daliás idők [1853-1855] 3. ének, 16. vö. harántpólya), (függőleges) csíkolat (Nagy Iván VI. 58.), függőleges csikolat (Nagy Iván V. 70.), függőleges szelemen (Nagy Iván IX. 457.), hasáb (Nagy Iván 1872-1875. 25.), függélyes gerenda (MyskovszKy ArchÉrt. 1888/2. 126.[1]), hasáb (Szinvay Turul 1883/2.[2]), szelemen (fascia) (Nagy Iván VIII. 37.), karó (Nagy Iván X. 415.), hasáb, szalag (Nagy Iván I. 97.), függőleges pólya (fascia) (Nagy Iván X. 112.), függélyes pólya (Barna-Sümeghy 86.), függőleges oszlop (Gömbös 78.), szobor (TESz. III. 774.), cölöpszál (Bedingfeld 137.), karó (Nagy X. 415.), palus: karó (Pápai/Bod 442.)

fr: pal, palt, en: pale, de: Pfahl, cs: kůl, la: palus, (Spener 1717, 130.), cippus
Rövidítések

Címerhatározó/Rosályi címer

Általában mind a két vége érintkezik a pajzs szélével. Ha egyik végén sem érinti a pajzsot, a cölöp lebegő. Nemcsak egyenes, hanem mindenféle görbe és szögletes vonalakkal meg lehet rajzolva. (Lásd erre az osztóvonal címszót.) A megkülönböztető jegyei szerint a cölöp lehet lékelt, egyik végén hegyes, stb. Helyzete szerint jobboldali (a cölöphelytől jobbra) vagy baloldali cölöp (a cölöphelytől balra elhelyezkező), más címerábrákkal díszített stb. Változata a karó, mely félszélességű cölöp, a pajzsszélesség 1/6-a és a szál, mely egyharmad szélességű cölöp, a pajzsszélesség 1/12-e. A pajzsszélesség 1/14-ét kitevő cölöp neve léc (de: Pfahlleiste). Ennél kisebb osztási fok már értelmetlen. Ha a cölöpök az egész pajzsot befedik, cölöpöltt a neve.

AlaptípusokSzerkesztés

Megkülönböztető jegyekSzerkesztés

SzámSzerkesztés

Hozzáadott jegyekSzerkesztés

A hozzáadott jegyek a számmal és díszítéssel egymás között is kombinálódhatnak. Készíhető pl. két vörös, aranyliliomokkal bevetett, lékelt hullámos lebegő jobboldali cölöp is.

Külön jegyekSzerkesztés

A különféle vonalakkal megrajzolt lehetséges cölöpökre lásd az osztóvonal címszót.

HelyzetSzerkesztés

Kiegészítő jegyekSzerkesztés

Díszítés és szerkezeti viszonyokSzerkesztés
BorításSzerkesztés

Lásd mégSzerkesztés

mesteralak, osztóvonal, pólya