Címerhatározó/Bábonymegyer címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Bábonymegyer címerével foglalkozik.


Ch→ Ch→

Heraldikai leírás:Álló csücskös talpú pajzs kék mezejében bal haránl ezüst pólya felfelé fordított vörös ecsettel megrakva. A pajzs jobb oldali részében a pólya közepénél, a választóvonalból kinövő helyzetben, jobbra ágaskodó ezüst lovon bajuszos, kalapos, szembenéző betyár ül. Az egész alak ezüst, kivéve a nadrágját, amely fekete-ezüst csíkos. A betyár a jobbjával ezüst pisztolyt tart. A pajzs bal oldali részében arany kötéllel átkötött arany búzakéve lebeg.

Magyarázat: A pólyában szereplő ecset Rudnay Gyula Kossuth-díjas festőművészt szimbolizálja, aki az akkori Nagybábonyban lévő házában sokat és szívesen tartózkodott, illetve alkotott. A betyár alak Patkó Pistát ábrázolja, aki a hagyomány szerint gyakran megfordult a településen, illetve a környező erdőkben. Itt fogták el, miután halálos sebet kapott, majd itt is temették el. Ma kopjafa jelzi sírját. Átkötött búzakéve a település 1768 és 1856 között használt pecsétjén is szerepelt.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

NAGY ERNŐ: Tab környéki települések címerei. In: Bertalan Béla szerk.: Tabi Kilátó 2004-2005. Helytörténeti olvasókönyv. Kiadja Tab város Polgármesteri Hivatala. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség, 2007. [2][3]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs