Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ajtoni , Aytoni családok címerével foglalkozik.


ujtordai Ajtoni

szerkesztés
 
Ch→

Ajtoni de Ujtorda. 12. T. 5. – Bethlen G. Ajtoni Mihály és 335 társának c. n. levelet ád. – 1619. VIII. 25. Eredeti az uj-tordai ref. egyház levéltárában.

+++++++++

Kempelen:

Ajtoni (ujtordai). Egyike azon 335 családnak, melyeknek mint testőrgyalogosoknak Bethlen Gábor 1619. aug. 25. nemességet és czímert adott s Uj-Torda puszta mezővárost minden tartozékaival nekik adományozta. (Ered. az ujtordai ref. egyház levéltárában.) – Czímer: vörös mezőben kék ruhás gyalogos sereg három zászlóval, élükön két lovassal; sisakdísz: három zászló; takarók: különböző színek (vörös-arany, kék-arany?), – Vö. Sándor 74.; Weress 97.

Vö. ujtordai Szegedi, újtordai Balogh, ujtordai Baranyay

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[3]


  • Külső hivatkozások:

[4]


Aytoni 1618

szerkesztés
 
Ch→

Aytoni. Bethlen Gábor fejedelem 1618. IV. 20. Aytoni Pál Deáknak c. n. l. ad. – Kihird: Gyulafehérvárt 1619. V. 5. Koncz József főgimnáziumi tanár hagyatékában Marosvásárhelyt. – Címer: kék paizsban sziklán álló galamb, csőrében galyat tart. Csőrös sisak. Takarók: arany-kék, ezüst-piros.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula . Budapest, 1913


  • Külső hivatkozások:

[5]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs