Névváltozatok:
mozlin fej (Csoma, 1897. XII. lap, Marcziányi, Uj idők II. 333.[1]), ellenséges emberfő, levágott emberfej, levágott török fő (Jakab-Szádeczky 1901. 385., 386., 388.), 1652: caput Turcico: török feje (Szálkai 2010. 89.)
Rövidítések

A levágott török fej a magyar heraldika egyik jellegzetes címerképe. Lehet turbános vagy kopasz emberfej. A nemesi címerekben a harci dicsőség jelképe, egyfajta hadi trófeum.

Török fej Török György beszélő címerében, a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

Hasonló hozzá a mórfej és a gályarabok feje. 1549-ben Velencében az evezős legénységet három csoportba sorolták. A fegyenceket teljesen kopaszra és csupasz képűre borotváltak. A hadifoglyok és a gályarabok (törökök, berberek, mórok stb.) koponyáján a borotváláskor meghagytak egy tincset. Végül a társadalom legalsó szegény rétegéből is akadtak olyanok, akik önként álltak evezősnek. Munkájukért bért kaptak, bajuszt viseltek, de evezés közben őket is a padokhoz láncolták. A gályarabok fején meghagyott hajtincs előfordul a magyar heraldikában is, melyet általában összetévesztenek a török fejjel.

Edward Brown 1669—70-es útleírásában (1667-ben járt Magyarországon) részletesen szól a korabeli hajviseletekről is. "A görögök mintegy tallérnyi terület hajat leborotváltatnak, azután ezen hely körül mintegy két ujjnyi hajat meghagynak nőni, a többit pedig levágatják. A horvátok csak egyik oldalon borotváltatják le hajókat, a másik oldalról se le nem vágatják, se le nem borotváltatják, hanem akadálytalanul nőni engedik. A magyarok egész fejőket leborotváltatják és csupán a homlok fölött hagynak némi hajat. A lengyelek igen rövid hajat viselnek, csupán homlokuk feléig hagyják megnőni, valamint csak füleik felét födik be. A törökök teljesen leborotváltatják fejőket, csupán a fejők búbján hagynak meg egy keveset. A frankok sohasem vágatják le hajókat, sőt ellenkezőleg ép oly hosszú hajat viselnek, mint mi [angolok]. Azonban néha fövegök alá rejtik, hogy könnyebben érintkezhessenek a többiekkel és meg ne botránkoztassák őket. A görög papok sem hajókat nem vágatják le, sem fejőket nem borotváltatják le, hanem igen hosszú hajat viselnek..." 364-365.

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/50

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2250

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Z%C3%A1ray_c%C3%ADmer

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/22