Címerhatározó/Licsi szerb telepítvényesek címere

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a licsi szerb telepítvényesek címerével foglalkozik.


A licsi szerb telepítvényesek czímere 1600 körül kelt czímerkérő folyamodványukon.

A czímer osztott pajzs jobb vörös mezejében a pánczélos Szent-Györgyöt, a kék bal mezőben Keresztelő-Szent-Jánost ábrázolja. Az irat eredetije a bécsi állami levéltárban. A Turul reproductiója után.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még: