Címerhatározó/Máramarossziget címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Máramarossziget címerével foglalkozik.


Máramarossziget 1701 1902.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs