Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Mártony (olv. Mártonyi), Martony (olv. Martonyi), Martonyi családok címerével foglalkozik.


Mártony 1628 szerkesztés

 

Mártony Ferenc 1628. december 1., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: anyja Beed Ágota

R 336 Andrásfalvy gyűjtemény

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Martony 1717 szerkesztés

 

Martony Ferenc 1717. január 14., Bécs III. Károly nemesség és címer általa: testvérei Péter, István, György, apja György, gyermekei György, Katalin, atyafia János, gyermekei Ferenc, László, Katalin,

megj.: a család neve később Marton

O 213 Marton János No. 1

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Martony 1790 szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs