Címerhatározó/Magyarittabé címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Magyarittabé címerével foglalkozik.


Magyarittabé cimere.jpg

Egyéb elnevezései: Alsóittabé, Alsóittebe, Magyarittebe.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs