Címerhatározó/Manny címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Manny család címerével foglalkozik.


Manny család czímere.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs