Címerhatározó/Marin címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Marin család címerével foglalkozik.


karánsebesi MarinSzerkesztés

Karánsebesi Marin Péter, és atyafiai Marin Péter, István és Pál 1668-ban I. Leopold királytól nyertek címeres nemes levelet.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs