Címerhatározó/Mauchs címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Mauchs család címerével foglalkozik.


farkasfalvi MauchsSzerkesztés

 

Szepes megyei család; nemességszerző: 1635 Mauchs Donát késmárki biró.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs