Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Medveczky család címerével foglalkozik.


medveczei és kisbisterczai Medveczky

szerkesztés
 
Medveczky címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból
 
 

   

A család katolikus és evangélikus ágra oszlik. A katolikus ág címerein a medve kettős keresztet tart. Adományleveleik az 1280-1290-es évekből valók. Újabb adomány 1393-ban kelt. A család többféle néven fordul elő: Lavrovics, Tomovics, Kaftan, Bär, Medve, Medvey, Medvessy, Ursíni stb.[8]

++++

Árva vármegyéből származik. Tagjai közül János (†1869) Temes várm. főszolgabirája, utóbb alispánja. Fia János kir. járásbíró volt Újaradon. Antal 1831-ben hirdettette ki nemességét Temes vármegyében. Fia: György vármegyei esküdt.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások: [9]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs