Címerhatározó/Medzihradszky címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Medzihradszky család címerével foglalkozik.


medzihradszki MedzihradszkySzerkesztés

 
Medzihradszky címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból
 
Medzihradsky Adolf (1835-1919)

A liptói Alman családból származik.

Címer: kék alapon zöld téren pelikán a saját vérével táplálja három fiókáját. Sisakdísz: páncélos kar kardot tart, a hegyén török fejjel. Sisaktakarók: kék-arany és vörös-ezüst.

++++


  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs