Címerhatározó/Mezőtúr címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Mezőtúr címerével foglalkozik.


Garamkeszi János: Mezőtúr 1378-1978 (címer a szocializmus idején)

Coa Hungary Town Mezőtúr.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs