Címerhatározó/Miklósi címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Miklósi címerével foglalkozik.


Miklósi címere.jpg

Heraldikai leírás: Álló kerektalpú pajzs, melynek kék mezejében zöld talajon felül két arany közepű vörös heraldikai rózsától kísért, jobbr.) fordult, nyelvét kiöltő arany oroszlán áll, amely felemelt jobbjában arany markolatú és keresztvasú ezüst szablyát tart, baljával egy, a talajon álló ezüst keresztre támaszkodik.

Magyarázat: A címer a település múltjára utal. A pajzsban álló, két rózsától kísért, ezüst szablyát tartó oroszlán a Miklósi család címeréből származik. Egyes hagyományok szerint ez a család volt a település névadója. A családi címerben az oroszlán nem szablyát tart, hanem zászlót lenget a felemelt jobbjában. A kettős kereszt a lakosság vallásosságát jelképezi, azáltal pedig, hogy a képben ilyen szilárd (mindkét végén meg van támasztva) a kereszt pozíciója, kifejezi a miklósi lakosoknak a keresztény erkölcsi értékekhez való állhatatos és kitartó ragaszkodását is.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: