Címerhatározó/Morvaország címere

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Morvaország címerével foglalkozik.


Morvaország zászlója
Hunyadi Mátyás halotti pajzsa, 1490, Székesfehérvár. Fent Ernuszt Zsigmond pécsi püspök, középen Halics és Morvaország, alul Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári prépost címerével.

  • Irodalom: Hugo Gerard Ströhl: Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle

A tartomány címerének ábrája a Címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs