Címerhatározó/Mosinszky címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Mosinszky család címerével foglalkozik.


Mosinszky címer, 1899.png

Ferenc József magyar király adománylevele a Mosinszky családnak, 1899. március 25.

MNL OL, R64-7tétel

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs