Címerhatározó/Nadányi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nadányi család címerével foglalkozik.


Valószínű Nadányi címer.png

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs