Címerhatározó/Nagyürögd címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Nagyürögd címerével foglalkozik.


Nagyürögd 1607 1910.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs