Címerhatározó/Nagybajom címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Nagybajom címerével foglalkozik.


HUN Nagybajom Címer.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs