Címerhatározó/Nagykanizsa címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Nagykanizsa címerével foglalkozik.


Nagykanizsa címere a szocializmus idején
A nagyjanizsai Korcsolyázó Egylet jelvénye, 1878

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs