Címerhatározó/Nagylucsei címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Nagylucsei család címerével foglalkozik.


Nagylucsei Orbán

szerkesztés

 

 
Nagylucsei Dóczi Orbán egri püspök (1486-1491) pecsétje és aláírása
 
Nagylucsei Orbán püspök címerköve

     

Nagylucsei Orbán 1480. február 2-án Bécsben Mátyástól kapott címert testvéreivel Balázzsal és Jánossal, valamint unokaöccsével Ferenccel.

megj.: a család neve később: Dóczy

DL 105.029

A czímerszerző Nagylucsei Orbán királyi kincstartó, székesfehérvári prépost, a későbbi egri püspök; egy csallóközi jobbágy gyermeke, majd Mátyás király nagybefolyású híve, ki családja, a Nagylucsei Dóczyak fényének és gazdagságának ép úgy megalapítója, mint Bakócz Tamás az Erdődyekének. Ő szerzi a nemességet, a czímert, az óriási uradalmakat. A királyi kegy fényében részelteti testvéreit és unokaöcscsét Ferenczet, ki a XVI. század óta Dóczy nevet viselő főúri család alapítója.

Mátyás király czímeres levele a czímert – a takarók szinei hijján – pontosan irja le. Ezt a czímert használja a czímerszerző, egri püspök korában, azzal a változtatással, hogy a pajzsot jobbharánt szeli és az oroszlányt is jobbra fordítja. E lényegtelen változtatás egészen a heraldikai szabályok értelmében történt, mert a Mátyás király oklevele élén látható czímer balharánt vágása a czímerkép helyzete által van indokolva.

Ezenkívül a XVI–XVII. századból a Dóczy-czímernek két, már nagyobb mértékben eltérő változatát ismerjük. Az egyikben a pajzsot fekete jobbharánt pólya vágja; fönt vörösben koronás oroszlány, mely felemelt jobb lábával tartja a golyót; lent kékben rák vagy skorpio tartja ollóiban az arany csillagot. A másik változat szerint a pajzs ezüsttel és kékkel van jobbharánt vágva; fönt vörös lépő oroszlány első lábában kék golyót tart; lent arany csillag; a sisakdísz kinövő vörös oroszlány.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

     

Nagylucsei Orbán pecsétje

Külső hivatkozások:

[1] [2]


Rövidítések

Lásd még: