Címerhatározó/Nagyvárad címere

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Nagyvárad címerével foglalkozik.


A város címerének ábrája a Címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs