Címerhatározó/Nemespann címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Nemespann címerével foglalkozik.


Nemespann legrégibb ismert pecsétje 1844-ből
Nemespann zászlója

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs