Címerhatározó/Nemessányi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nemessányi család címerével foglalkozik.


nemessányi és réthei Nemessányi

szerkesztés

 

Szepes megyei régi birtokos nemes család, őseik 1300-ban nyertek nemességet.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs