Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nimptsch család címerével foglalkozik.


Konrad von Nimptsch sírköve 1446 k.

Luxemburgi Zsigmond magyar és római király javuló lengyel kapcsolatainak látványos jeleként 1412-ben Lublón békét kötött Jagelló Ulászló lengyel királlyal. Az egyezséget követő közös országjárást a budai királytalálkozó tetőzte be. A májusi ünnepségek keretében rendezett lovagi torna győztese – a 15. századi lengyel krónikás, Jan Đlugosz beszámolója szerint – egy bizonyos Her Nemsche lovag lett SziléziáLővei lovagitornaból. Ő minden bizonnyal azonos a forrásokban mindig a Herr címmel jelölt Konrad von Nimptsch boroszlói egyházmegyei miles-szel, aki pályája elején, 1410-ben Zsigmond szolgálatában állt, és mint az ő udvari embere vett részt a német lovagrend oldLővei Nimptschalán a grünwaldi csatában, majd Marienburg védelmében. Végül a Polnisch Krone melletti csatában (1410. október 10.) kísérőivel együtt fogságba esett, és fogolycsere útján szabadult. Röviddel halála előtt, 1446. december 23-án a sziléziai Sweidnitz ferences szerzeteseire évi tíz márkát hagyott a lelki üdvéért mondandó misékre. A templomban állott síremlékéről két 18. század eleji metszet is fennmaradt. A rajzokon a sírkő mezejében kissé szétvetett lábú, páncélos lovag látható, baljával a kardja elé fektetett címerpajzsát tartja, jobbjával rövid tőrt markol. Feje mellé kétoldalt egy-egy csőrsisakot faragtak, sisakdísszel és szabdalt, növényi jellegű sisaktakaró-foszlányokkal. Melle előtt jól felismerhető a Sárkányrendnek a vállakon átvetett zsinórra erősített jelvénye, a lángkereszten függő, körré hajló sárkány. A sziléziai nemes úr a jelvényt akár a budai királytalálkozón is megkaphatta korábbi vitézsége és akkori győzelme jutalmául.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs