Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nordeck család címerével foglalkozik.


ritter von Nordeck

Péchy családi példány, az 1900-as évek derekán festette Péchy Gábor vagy Péchy Gáspár [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs